PRZETARG NA KANALIZACJĘ W CISIU

Mimo zapewnień przeciwników rozwoju naszej gminy, którzy pisząc informowali, iż
mieszkańcy Cisia mogą zapomnieć o kanalizacji, potem była mała poprawka, że owszem sieć będzie, ale co najwyżej 100-150 metrów,

to dzisiaj możemy powiedzieć – Urząd Miejski ogłosił przetarg na budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie.


Przedmiotem zamówienia są prace, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciśnieniowej, sięgaczy do granic posesji, budowie studni, przepompowni ścieków, odtworzenia poszczególnych odcinków dróg zgodnie z parametrami kategorii dróg na jakich prowadzone były prace (drogi powiatowe i gminne) oraz wykonania niezbędnych przyłączy dla planowanej przepompowni wraz z przejściem pod rzeką Stradomką w Cisiu. Urząd Miejski na ten cel pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W sumie 1.999.750 zł.

-Cieszę się z ogłoszonego przetargu bo wiem jak długo na tę inwestycję czekali mieszkańcy Cisia, a nasz projekt został oceniony bardzo wysoko stąd spore dofinansowanie. Budowa kanalizacji w Cisiu ma szczególne znaczenie dla ochrony dorzecza Stradomki, która zasila rewitalizowany zbiornik wodny w Blachowni – powiedziała Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Komentarz
Dofinansowanie kanalizacji to 2 mln zł. Wkład własny gminy to 1,2 mln zł. Długość sieci I etapu to 1.185 m plus 210 m ciśnieniowego. Przetarg ten zapewne posłuży naszym urzędnikom do zorientowania się, jak mogą się kształtować ceny budowy takiej sieci w nowy roku. Blachownia bowiem z Polskiego Ładu pozyskała 10 mln zł plus własny wkład 2 mln zł na kanalizację Cisia, Ostrów i Łojek.
Wykonawcę I etapu budowy kanalizacji w Cisiu powinniśmy poznać po 26 stycznia br., a zakończenie prac – luty 2023 rok.