PRACOWNICY ZMK SPRAWDZĄ PRZYDOMOWE KOMPOSTOWNIKI


Jak informuje Urząd Miejski, od 14 marca br. na terenie gminy Blachownia rozpocznie się kompleksowa kontrola przydomowych kompostowników. Celem inspekcji jest weryfikacja faktycznego posiadania kompostownika oraz potwierdzenia czy rzeczywiście są w nim gromadzone bioodpady. Przeglądy będą dotyczyć wyłącznie osób, które w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgłosiły posiadanie kompostownika i tym samym uzyskali uprawnienie do zwolnienia z części opłaty za wywóz ww. odpadów.


Inspekcję będą prowadzili upoważnieni przez burmistrza Blachowni pracownicy Zarządu Mieniem Komunalnym, którzy nie będą kąsać, ale skrupulatnie sprawdzą przydomowe kompostowniki.

Więcej na stronie blachownia.pl

foto UM w Blachowni