PLANOWE DZIAŁANIA I PODRZUCANIE ŚMIECI

Mieszkaniec, podpisujący się „Gość Wczasowy” informuje mnie o stertach gałęzi i śmieci po północnej stronie stawu. Swoją troskę o środowisko podparł sesją fotograficzną.

.

.

.

.

„Proszę zobaczyć jak zaśmiecana jest nasza Blachownia. Tym razem za tzw. wodną kafejką ktoś nawiózł mnóstwo gałęzi i je pozostawił. Pojawiły się też jakieś worki”. Tyle mieszkaniec.

Teren gdzie składowane są gałęzie należy do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni. Pytamy więc prezesa Jacka Chudego czy wiadomym jest mu coś w tym temacie?


-Przede wszystkim nie ma mowy o nielegalnym składowaniu gałęzi. Pochodzą one z cięć pielęgnacyjnych w parkach. Jak widać na skwerach czy na ścieżkach wokół zbiornika wodnego (mam nadzieję, że mieszkańcy to widzą) prowadzimy planowe prace. Do nich zalicza się także wywożenie wyciętych gałęzi na działkę gminną przy ul. Wczasowej. Dopiero po zakończeniu wszystkich prac pielęgnacyjnych przystąpimy do utylizacji gałęzi tzw. rębakiem. Zapewniam, że wszystkie działania są pod moją kontrolą i są wpisane w plan pracy naszego ośrodka na terenach rekreacyjnych. Co do śmieci i pozostałości jakie zauważyłem chyba po remoncie łazienki jak i wyrwanych korzeni żywopłotu, zostały one podrzucone przez nieznane osoby. Mimo zainstalowania progu drogowego i znaku drogowego – zakazu ruchu wszelkich pojazdów ktoś wjechał i podrzucił nam śmieci. Do końca miesiąca planuję zamontować tam tzw. fotopułapkę. Przypomnę, że teren ten był uporządkowany (wywóz śmieci) i wyrównany w marcu 2019 roku – wyjaśnia Jacek Chudy prezes OSiR w Blachowni.