PIENIĄDZE NA SPORT I DLA HARCERZY

Burmistrz Blachowni przyznała pieniądze na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.