OBWODNICA HERBY-BLACHOWNIA NAJWCZEŚNIEJ ZA 6-7 LAT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę m.in. na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Blachowni i Herbów w ciągu drogi krajowej nr 46. Realizacja 5 obwodnic ma przynieść blisko 50 km nowych dróg.


Jak informuje GDDKiA umowy mają zostać zrealizowane w terminie 39 miesięcy od daty podpisania umowy. W ciągu 32 miesięcy powinna powstać dokumentacja projektowa wraz z potrzebnymi decyzjami administracyjnymi. Pozostałe 7 miesięcy przewidziane są na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej czyli na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Dopiero potem będą analizowane 4 warianty, którędy zostanie poprowadzona obwodnica. Jedna z propozycji to budowa drogi od Herbów do A 1 z prawej strony DK 46. Kiedy zatem ma szanse powstać nowa obwodnica?
-Nie wcześniej niż za 6-7 lat – usłyszałem w GDDKiA w Katowicach.

Dla obwodnicy Blachowni i Herbów w ciągu drogi krajowej nr 46 usługę projektową wykona – konsorcjum firm TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. oraz TRAKT Sp. z o. o. (partner) za kwotę (bez 30 zł) 4 mln zł.

Budowa obwodnicy Blachowni i Herbów pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. W przyszłości odcinek ten będzie kluczowy z uwagi na połączenie autostrady A1 z planowaną drogą ekspresową S11. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, bowiem w ostatnich lata na tym odcinku dochodziło do licznych zdarzeń drogowych oraz odciąży istniejący układ komunikacyjny. Inwestycja poprawi również komfort i warunki przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze krajowej nr 46 od Lublińca do Częstochowy. Długość obwodnicy wyniesie ok. 10,8 km.

źródło i foto GDDKiA