NOWE OPŁATY ZA WYNAJEM HALI SPORTOWEJ


Specjalnym rozporządzeniem burmistrz Sylwia Szymańska wprowadziła nowe opłaty za wynajem hali sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Blachowni. Podwyżki podyktowane są znacznym wzrostem cen za energię elektryczną, opał, kosztów wywozu śmieci oraz podniesieniem minimalnego wynagrodzenia dla pracowników OSiR z 2.800 zł do 3.010 zł (wynika to z ustawy).
Warto przypomnieć, że z hali za darmo od godz. 8 do 14 korzystają uczniowie szkół. Od godz. 14 do 20.30 z obiektu za darmo korzystają kluby, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. W tym przypadku za wynajem obiektu, OSiR-owi płaci burmistrz.
Od godz. 20.30 hala udostępniana jest odpłatnie.