MAMY PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2018-2022

Z inicjatywy burmistrza Sylwii Szymańskiej i akceptacji Rady Miejskiej Blachownia ma Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Blachownia na lata 2018-2022. Ten ważny dokument współtworzyli sami mieszkańcy bo to ich indywidualne wnioski i podpowiedzi był podstawą do określenia zakresu i czasu wymiany pieców w budownictwie jednorodzinnym.
15 lutego na sesji radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem PONE w Blachowni wraz z regulaminem dofinansowania mieszkańcom kosztów wymiany pieców na paliwo stałe
W latach 2012-2014 gmina wypłacała tylko 2-4 dopłaty rocznie. A tylko w 2017 roku Gmina zrealizowała 24 dopłaty.
Bardzo duże zainteresowanie mieszkańców i ogromne znaczenie nowoczesnych źródeł ciepła dla jakości życia w Blachowni spowodowały, że burmistrz Szymańska postanowiła premiować każdą wymianę starego kotła na kocioł na paliwo stałe (węgiel lub pelet) lub kocioł gazowy – posiadający aktualny certyfikat energetyczno-emisyjny klasy 4 kwotą zawartą w tabeli nr 1
Przyjęty program – przy wsparciu Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – umożliwi w ciągu najbliższych 4 lat wymianę minimum 210 kotłów w budownictwie jednorodzinnym.

Więcej na stronie http://www.blachownia.pl/news/burmistrz_i_radni_razem_z_mieszkancami_w_trosce_o_czyste_powietrze_w_blachowni/