ZNOWU KŁOPOTY Z OBWODNICĄ CZĘSTOCHOWY

Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że nie ma chętnych na dokończenie budowy obwodnicy Częstochowy. Może to oznaczać, że obietnica rządu, że jeszcze w tym roku będzie przejezdna ta część autostrady będzie bez pokrycia. Bankier.pl podaje, że po wyrzuceniu wiosną br. z budowy poprzedniego wykonawcy teraz nie ma chętnych.

Dlatego katowicka dyrekcja DKiA podejmuje kolejne działania, mające na celu uruchomienie postępowania, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy na realizację tych robót. Choć trudno w to uwierzyć dyrekcja uparcie twierdzi, że zdąży z inwestycją do grudnia tego roku.
Drożność autostradowej obwodnicy Częstochowy jest kluczowa dla skierowania tam ruchu z częstochowskiego odcinka DK1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe. Wkrótce rozpocznie się bowiem remont przebiegającej przez miasto „jedynki”.


Więcej na https://www.bankier.pl/wiadomosc/GDDKiA-nie-dostala-ofert-na-kontynuacje-robot-na-autostradowej-obwodnicy-Czestochowy-7734229.html