CO Z OBWODNICĄ DLA BLACHOWNI I HERBÓW W CIĄGU DK 46

W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach odbyło się spotkanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy obwodnicy dla miejscowości Blachownia i Herby w ciągu drogi krajowej nr 46. W sumie ponad 10 km. Nowa droga ma się połączyć się A1


Teraz ponad 2 lata potrwa przygotowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Herb i Blachowni. Koszt tego zadania to blisko 4 mln zł. Obwodnica W przyszłości odcinek będzie kluczowy z uwagi na połączenie autostrady A1 z planowaną drogą ekspresową S11. Obwodnica będzie miała niespełna 11 km, budowa powinna ruszyć za mniej więcej 4 lata, a najkorzystniejszą ofertę zaproponowała spółka TRAKT.
Dokumentacja ma objąć opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Blachowni i Herb. Do 2024 roku ma być wykonana dokumentacja projektowa, uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych oraz realizacja obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Obwodnica ma być budowana w latach 2025-2028.

Wybudowanie obwodnicy Blachowni i Herbów pozwoliłoby na wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez naszą gminę w drodze krajowej nr 46 od Lublińca do Częstochowy. Takie rozwiązanie to poprawa bezpieczeństwa samych mieszkańców jak i poprawa komfortu i warunków przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.
Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wystąpiła z wnioskiem do GDDKiA o ujęcie w projekcie możliwości czyli wyprowadzenia ruchu z drogi powiatowej 1049S czyli ulic Dźbowskiej, Sosnowej oraz Kopernika. Na spotkaniu padła data rozpoczęcia budowy obwodnicy – 2025 rok.

Więcej na blachownia.pl
foto gddkia Katowice