BURMISTRZ ROZSTRZYGNĘŁA KONKURSY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE BLACHOWNIA NA 2021 ROK.

W tegorocznym budżecie gminy Blachownia na wspieranie i upowszechnianie sztuki, kultury ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zarezerwowano 15 tys. zł, zaś na przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom 71 tys. zł.