BUDŻET OBYWATELSKI OD POŁOWY PAŹDZIERNIKA

Urząd Miejski w Blachowni informuje, że ze względu na konieczność dostosowania zapisów uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie uwagami oraz wytycznymi Wojewody Śląskiego, nabór wniosków do BO na 2020 rozpocznie się w drugiej połowie października br.