BUDŻET GMINY BLACHOWNIA NA 2022 ROK UCHWALONY


Budżet na przyszły rok przyjęty.

Jeszcze przed głosowaniem burmistrz Sylwia Szymańska mówiła.


W moim przekonaniu zaprezentowany budżet jest dobry i skuteczny. Opiera się bowiem o realnych źródłach dochodów. W przyszłym roku planujemy wykonać aż 32 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 7,2 mln zł, co stanowi 13,4 proc planowanych wydatków. Będzie to więc kolejny rok ofensywy inwestycyjnej w naszej gminie.


Najważniejszym zadaniem będzie rozpoczęcie budowy kanalizacji na terenie gminy. Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja niebawem rozpocznie się w sołectwie Cisie.


-Termomodernizacji doczekają się bloki w Łojkach.


-Będą budowane też chodniki przy ul. Piastów, Starowiejskiej i Sportowej.


-Kolejne zadania to modernizacja ul. Bankowej i Herbskiej.


-Zbudujemy parking na Pl. Konstytucji, ul. Miodowej i Sienkiewicza.


-Zrealizujemy oczekiwane odwodnienie garaży przy ul. ks. Kubowicza i ul. Dąbrówki w Cisiu, a także części ul. Miodowej.
-Wykonamy dokumentację projektową chodników przy ul. Klonowej i Wielkoborskiej.
-Powstaną projekty sieci sanitarnej i wodociągowej dla ul. Różanej, Narcyzowej, Prusa i Pięknej oraz w sołectwie Konradów.


-Przy szkole podstawowej nr 1 powstanie plac apelowy zaś przy szkole nr 3 zostanie zmodernizowany plac zabaw.
-Także dzieci w Trzepizurach będą się mogły cieszyć z nowego placu zabaw.


Dodatkowo ogrodzimy plac zabaw przy ul. Sienkiewicza.
-Nową atrakcją w gminie będzie utworzenie toru wrotkarskiego w Nowej Gorzelni.
-Dalej będziemy inwestować w tereny wokół zbiornika wodnego.
-Będziemy sukcesywnie składać kolejne wnioski w ramach programu inwestycji strategicznych, poprawiających warunki życie naszych mieszkańców.
Prawie 10 mln zł chcemy przeznaczyć na wsparcie rodzin i osób najuboższych w naszej gminie. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłonie 11 mln zł. Ponad 15 mln zł wydamy na wychowanie dzieci w naszych przedszkolach i szkołach. 1,5 mln zł będzie kosztować transport publiczny. Zadanie to zostanie zrealizowane przy ogromnym wsparciu środków z funduszów rozwoju przewozów autobusowych. 269 tys. zł trafi do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na zadania publiczne wykonywane na terenie naszej gminy.


Pragnę podziękować Państwu radnym za konstruktywną pracę nad założeniami budżetowymi. Mając na uwadze pozytywne opinie RIO oraz wszystkich komisji Rady Miejskiej proszę Państwa radnych o przyjęcie budżetu gminy Blachownia na 2022 rok..

.

Szefowie poszczególnych komisji odczytywali opinie do projektu budżetu. Za przyjęciem przyszłorocznego budżetu czyli dalszym rozwojem naszej gminy zagłosowało 13. radnych.