ZNAMY PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Burmistrz Pani Sylwia Szymańska przedłożyła projekt budżetu Gminy Blachownia na 2018 rok. To będzie wyjątkowy, historyczny rok dla Gminy pod względem inwestycji. Zaczynamy bardzo poważnie zmieniać otoczenie w Blachowni. Przyszłoroczne nakłady finansowe mają wynieść aż 26.851.701 zł. Najważniejsze zadania to:

 

-kompleksowy program sieci wod-kan. w Gminie Blachownia do 2023 roku 24.664.900 zł  (w 2018 roku 3.792.500 zł)

-czyszczenie zbiornika wraz budową infrastruktury wokół stawu  14.262.719 zł  (w 2018 roku  7.969263 zł)

-budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami  4.660.000 zł  (w 2018 roku  2.734.183 zł)

-rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców  4.575.432 zł  (w 2018 roku 4.503.194 zł)

-rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni wzdłuż ul. Sienkiewicza  4.943.384 zł  (w 2018 roku 4.825.144 zł)

-przebudowa boiska na tzw. Saharze i budowa boiska wielofunkcyjnego za 2.381.443 (w 2018 roku – 1.200.000 zł)

-cyfrowa Blachownia 1.419.740 zł  (w 2018 roku 170.109 zł)

-budowa chodnika przy ul. Piastów II etap  400.000 zł

-modernizacja ul. ks. Kubowicza 6, 8, i od strony runku  300.000 zł

-budowa ulic Księżycowej i Handlowej  250.000 zł 

-budowa ul. Słonecznej  120.000 zł

-budowa łącznika ulic Wiśniowej ze Wspólną-  60.000 zł.

 

1

2

 

3

 

4

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.