RADNI DALI ZIELONE ŚWIATŁO

 

Na piątkowej, nadzwyczajnej sesji zjawiło się 12 radnych. Nieobecni byli Beata Matuszewska, Sebastian Cierpiał i Paweł Pyda). Na wniosek burmistrza Blachowni, radni ponownie zajęli się projektami uchwał – zmiany w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2017 rok.

Przypomnę, że na sesji 24 października radni głosami 7 przeciw, przy 7. za, nie przyjęli uchwały. Pozytywnie za zmianami głosowali jedynie: Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Tomasz Czech, Paweł Hreczański, Henryk Kania, Tomasz Rećko i Marek Kułakowski.

Teraz z racji pozyskania kolejnych dużych środków przez Urząd Miejski w Blachowni – 512 tys zł na remont ul. Mostowej w Starej Gorzelni, radni przez podniesienie ręki dali zielone światło zmianom w budżecie, WPF i inwestycjom. Za zmianami i m.in. remontem ul. Mostowej byli: Małgorzata Bernat, Katarzyna Borycka, Irena Popczyk, Tadeusz Borek, Tomasz Czech, Paweł Hreczański, Henryk Kania, Tomasz Rećko i Marek Kułakowski.

Dzięki tym głosom Urząd teraz może ogłosić przetarg i jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana ul. Mostowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.