MAMY NOWEGO PRZEWOŹNIKA. NA TERENIE GMINY BLACHOWNIA JEŹDZIMY ZA DARMO

SszPani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni  zakończyła negocjacje z wyłonionym w drodze publicznego postępowania – przewoźnikiem, który w ciągu najbliższych tygodni przejmie obsługę komunikacji w Gminie Blachownia.

Głównym wygranym tych rozmów są Mieszkańcy Gminy, którzy na co dzień korzystają z transportu publicznego i borykają się z problemami stworzonymi przez obecnego przewoźnika.

Podstawowym celem dynamicznie prowadzonych przez burmistrza działań w tej sprawie został osiągnięty. Mieszkańcy Blachowni będą mogli korzystać ze sprawnie i punktualnie działającej komunikacji, o znacznie wyższych standardach podróżowania. I co najważniejsze – bezpłatnego przejazdu na terenie całej naszej Gminy.

siećPlanowana siatka połączeń będzie korzystniejsza od dotychczas funkcjonującej, umożliwiając korzystanie większej grupy osób z transportu publicznego. To z pewnością przyczyni się również do poprawy środowiska. Mimo iż obowiązujące przepisy prawa przewidują odpowiedzialność władz samorządowych wyłącznie za organizacje komunikacji na terenie gminy, potrzeby naszych Mieszkańców w sprawnym podróżowaniu do i z Częstochowy, zostały zabezpieczone.

Utrzymane zostaną dotychczas funkcjonujące połączenia obsługiwane przez częstochowskie MPK – tj. linie nr 22 i 32.

Nowy przewoźnik zapewni natomiast w pełni całkowitą obsługę relacji Blachownia – Częstochowa – Blachownia zsynchronizowaną z siatką połączeń wewnątrz Gminy. Tylko ta część podróży, czyli po za granicami Gminy, będzie związana z opłatami, ale korzystniejszymi od obowiązujących do tej pory:

Bilet jednorazowy do/z Częstochowy ma kosztować 4 zł, a bilet miesięczny 140 zł.

Burmistrz Blachowni jest gotowa do natychmiastowego uruchomienia nowej komunikacji, po uchwaleniu przez Radę Miejską nowego prawa lokalnego dot. cen i regulaminu przewozów. Znaczące w tym temacie będzie wydanie stosownych zezwoleń przez władze Częstochowy i Marszałka Województwa Śląskiego. Liczymy jednak na szybką ścieżkę decyzyjną – szanującą potrzeby i oczekiwania naszych Mieszkańców.

Jednocześnie, burmistrz Blachowni oświadcza, że proponowane dotychczas przez MPK warunki przewozu Mieszkańców naszej Gminy nie spełniają elementarnych potrzeb w zakresie siatki połączeń i wysokości opłat za proponowane usługi. Zatem powrót autobusów MPK jest niemożliwy, m.in. ze względu na:

– ogromne koszty,

– pominięcie w zaproponowanej siatce komunikacji mieszkańców Ostrów, Trzepizur, Cisia, Malic oraz osiedla Błaszczyki,

– proponowane przez MPK miejsce ostatniego przystanku, tj. dworzec PKP Gnaszyn.

Zatem takie propozycje, ze względów na naszych Mieszkańców, były nie do przyjęcia

Zachęcamy do zapoznania się z firmą, która już niebawem będzie obsługiwać naszą gminę w zakresie komunikacji 
Na czwartkowym posiedzeniu Komisji Budżetu Pan Krzysztof Zubeil z Biura Przewozowego „Grand Tour Venus” w Ozimku przez godzinę wyjaśniał radnym jak, być może już od marca, będzie funkcjonować transport publicznyna terenie Gminy Blachownia.
http://akk.net.pl/~pinky/strony/template5/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.