KILKA WAŻNYCH UCHWAŁ I INTERPELACJE

Radni na poniedziałkowej sesji podjęli kilka ważnych uchwał m.in. W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, określili stawki podatku od nieruchomości, poboru opłaty targowej, poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych oraz wynagrodzenie inkasentów. By zlikwidować dziki handel czyli sprzedaż artykułów gdzie popadnie, na chodniku, dawnym torowisku, w pasie drogowym czy pod urzędem radni zdecydowali o wyższych opłatach tak, aby zachęcić handlowców by przenieśli się na targowisko. Sprzedaż z auta o ładowności powyżej 3,5 tony to 60 zł, za poza targowiskiem już 150 zł. Na sesji pytałem jak ZMK chce egzekwować opłaty od handlowców oferujący swój towar poza rynkiem nie otrzymałem odpowiedzi. Zatem czas pokaże czy rzeczywiście w Gminie nie będą powstawać nowe stanowiska handlowe.

Radni z porządku obrad sesji zdjęli punkt, dotyczący ZMK czyli wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Blachownia na lata 2017-2021.

Na sesji odbyło się zaprzysiężenie nowego radnego Pana Tadeusza Borka z Cisia, który na tym stanowisku zastąpił zmarłego śp. Andrzeja Pilarza.  Radni wybrali też nowego przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej. Został nim Pan Henryk Kania.

 

rany Na sesji złożyłem interpelacje. Prosiłem burmistrza Blachowni o tymczasowe oświetlenie przejścia dla pieszych przed Urzędem Miejskim, bowiem po zmierzchu jest tam ciemno i o potrącenie pieszego nie trudno.

Odp. Pani burmistrz. Podjęliśmy pewne działania doraźne, żeby doprowadzić do oświetlenia tego przejścia. Jednak nie jest to sprawa prosta bowiem pod tym chodnikiem są przegniłe przewody elektryczne i wszystko trzeba wymienić, a to wymaga sporych kosztów. Na razie zrobimy tak, że lampa, która oświetla Urząd, zostanie skierowana na przejście dla pieszych. To zapewne powinno zwiększyć bezpieczeństwo w tym miejscu.

Pytałem o remont ul. Sportowej, a konkretnie jak zostanie rozwiązane parkowanie przy tej ulicy. Chodzi o to, że wiosną i latem na pojazdy kapie sok z drzew, który niszczy lakier pojazdów.

Odp. Parking będzie w tym samym miejscu. Możemy jedynie mocno przyciąć gałęzie, by rzeczywiście gałęzie nie zwisały nad samochodami

rolniczaTrzecia interpelacja dotyczyła ul. Rolniczej. Jedna z mieszkanek napisała do mnie. „Proszę zobaczyć, ile to krawężników jest położonych na ulicy Rolniczej i czy pobocze tak właśnie miało wyglądać. Mam nadzieję, że osoba odpowiedzialna za odbiór tej drogi zauważy braki w krawężnikach i dziwnego pobocza”. Byłem zobaczyłem Pani ma racje.

Odp. Budowa krawężników czy chodników przy tej ulicy była kosztem niekwalifikowanym. Nie było to więc ujęte w planie bo na to zadanie nie dostaliśmy środków. Ta część krawężników, która została założona przy wyjeździe z ul. Rolniczej w kierunku ul. Starowiejskiej jest po to, by deszczówka nie wymywała pobocza. A przypomnę, że jest tam spad.

Prosiłem też, by na czas Akcji Zima Urząd uruchomił specjalny telefon alarmowy, pod który mieszkańcy mogliby zgłaszać wszelkie uwagi na temat odśnieżania dróg gminnych

Odp. Podamy numer telefonu komórkowego do Pana kierownika Grzegorza Lorenckiego oraz numer telefonu do Powiatu (bowiem w Blachowni mamy też drogi powiatowe). Zatem prosimy mieszkańców, aby dzwonili i nas informowali o stanie odśnieżanych dróg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.