JAK GMINA ZACIĄGAŁA, SPŁACAŁA KREDYTY I Z CZYM ZOSTAŁA 2009-2016

Wskaźnik zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Blachownia od 2009 roku

2009 rok – 2,66 mln zł

2010 – 4,9 mln zł

2011 – 3,44 mln zł

2012 – 2,43 mln zł

2013 – 3,45 mln zł

2014 – 3,1 mln zł

2015 – 1,5 mln zł

2016 – 2 mln zł

 

Spłata zaciągniętych długów

2009 rok – 1,8 mln zł

2010 – 1,9 mln zł

2011 – 2,25 mln zł

2012 – 2,34 mln zł

2013 – 4,2 mln zł

2014 – 847 tys. zł

2015 – 2,27 mln zł

2016 – 1,75 mln zł

 

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

2009 rok – 9,8 mln zł

2010 – 12,8 mln zł

2011 – 14 mln zł

2012 – 13,4 mln zł

2013 – 12,6 mln zł

2014 – 15 mln zł

2015 – 14,1 mln zł

2016 – 14,4 mln zł

Dane pochodzą z referatu finansowego UM w Blachowni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.