I PO SESJI

Na poniedziałkowej sesji radni Blachowni wprowadzili zmiany w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok.

http://blachownia.pl/files/cms/Sesje/XV%20sesja/zmiany%20 budzet. pdf

http://blachownia.pl/files/cms/Sesje/XV%20sesja/zmiany%20WPF.pdf

 sesja

Radni uchwalili też podatki od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej.

http://blachownia.pl/files/cms/Sesje/XV%20sesja/podatek% 20nieruch.pdf

http://blachownia.pl/files/cms/Sesje/XV%20sesja/pod%20transp.pdf

http://blachownia.pl/files/cms/Sesje/XV%20sesja/oplata%20 targowa. pdf

W uchwale Rada określiła zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

http://blachownia.pl/files/cms/Sesje/XV%20sesja/zag%20odpady.pdf

oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Blachownia.

http://blachownia.pl/files/cms/Sesje/XV%20sesja/reg%20czyst.pdf

Radni w głosowaniu przyjęli prawie jednomyślnie rezygnację Pana Cezarego Osińskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Do czasu wyboru nowego szefa, komisje będzie prowadził Pan radny Paweł Pyda.

sesjaSSzPani burmistrz poinformowała o efektach ekspertyzy w sprawie przedszkola przy ul. Żeromskiego oraz odczytała oświadczenie wsprawie próby zwołania referendum.

http://blachownia.pl/news/oswiadczenie_ burmistrza_blachowni_w_sprawie_akcji_ referendalnej/

Na sesji złożyłem trzy interpelacje sprawie drzew, które rosną wzdłuż ulicy Sportowej. Zacieniają one okna bloków oraz sprawiają, że z drzew ścieka spać, która niszczy karoserię parkujących tam pojazdów. Dodatkowo przy dużych wiatrach na pojazdy spadają drobne gałęzie.

Kolejną interpelację złożyłem w imieniu mieszkańców bloków ul. Bankowej 2 i 4 oraz Pl. Konstytucji 8. Chodzi o rozważenie możliwości postawienia lampy oświetleniowej. Po zmierzchu między tymi blokami jest bardzo ciemno co wizualnie sprawia, że miejsce to należy do niebezpiecznych.

Trzecia sprawa wiąże się z wysokimi drzewami, który nie brakuje w Gminie. Przy bardzo silnych wiatrach stanowią one zagrożenie dla domostw. Szczególnie chodzi o bardzo wysoki modrzew, rosnący przed blokiem nr 16 przy ul. Sienkiewicza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.