BYŁY SOŁTYS CISIA WINNY

Kilka miesięcy temu policja wszczęła postępowanie przeciwko byłemu sołtysowi Cisia. Chodziło o zakłócenie porządku publicznego na sesji Rady Miejskiej 23 maja 2016. Przewodnicząca Rady musiała przerywać obrady, aż na musiała interweniować policja. Inny zarzut to przywłaszczenie pieczęci sołectwa Cisia.

Dzisiaj Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał byłego sołtysa za winnego zarzucanych mu czynów. Sąd uzasadniał, że jego zachowanie uwłaczało powadze obrad sesji Rady Miejskiej w Blachowni.

Dodaj komentarz