START DO ZMIANY BLACHOWNI – NA LEPSZE

listGdy inne gminy w poprzednich latach zmieniały swój wizerunek za środki unijne, budowały nowe centra swoich małych „Ojczyzn”, nam w Blachowni kazano się cieszyć chodników i nowych nakładek asfaltowych, nawiasem mówiąc część wybudowana za kredyty jakie zaciągnęła gmina.

Mam nadzieję, że teraz coś w tej kwestii zmieni się także w Blachowni. Powstanie wielofunkcyjne centrum miasta gdzie będzie można nie tylko wypocząć, ale cieszyć się nowymi zmianami architektonicznymi. Daje na to szanse podpisany list intencyjny ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Ze strony Urzędu Miejskiego w Blachowni podpis złożyła Pani Sylwia Szymańska

 

 

Jak informuje portal Urzędu Miejskiego w Blachowni współpraca obejmuje zakres gospodarki przestrzennej i ładu architektonicznego w Gminie Blachownia. Rozpocznie się ona od konkursu architektonicznego wyłaniającego najlepszą koncepcję zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta z nadaniem jej roli miastotwórczej i uwzględniającej jednocześnie tereny wokół zbiornika wodnego.

listSyla

Warto dodać, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to niezbędny dokument dający podstawę formalną do świadomego, odpowiedzialnego i wieloletniego procesu planowania przestrzennego w Gminie.

Co jeszcze zawiera umowa warto przeczytać na www.blachownia.pl

foto UM w Blachowni

Dodaj komentarz