KROPKA NAD i

ogrodzeieMożna powiedzieć, że „koniec wieńczy dzieło”. Pomimo „podkładania” kłód pod nogi, totalnego krytykowania remontu Przedszkola przy ul. Żeromskiego, próby zorganizowania referendum przeciwko burmistrzowi, a nawet ściągania do Blachowni TVP info, udało się doprowadzić do końca generalny remont placówki dla dzieci. Przedszkole zostało wyposażone w nowe meble i zabawki, a na placu zabaw pojawiły się nowe urządzenia linowe. Teraz na zakończenie postawiliśmy piękne ogrodzenie.  Wszystko to dla dzieci.

UROCZYSTE OTWARCIE

Kilkanaście miesięcy pracy i Gmina Blachownia pozyskała jako nr 1 w Polsce aż 12 mln 123 tys. zł. W sobotę nastąpiło uroczyste otwarcie tablicy i do pracy.

datProjekt obejmuje wyczyszczenie, odmulenie zbiornika, a także zagospodarowanie terenu wokół stawu. Będą ścieżki pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m, w sumie około 5 km. Będą też nowe mostki nad ciekami wodnymi, 4 wieże widokowe ( jedna z nich na wyspie). Zostanie również trzykrotnie poszerzona plaża. Tam będą fontanny – dysze – mówiła na otwarciu tablicy Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni.

Wierzę, że za 2-3 lata Śląsk i Częstochowa zmienią  kurs na turystykę.

CZYŚCIMY STAW

tab1To najważniejsza informacja tej kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej Blachowni. Wbrew temu co niektórzy pisali (kłamiąc, że się nie uda, że nie ma żadnych środków na czyszczenie stawu (być może to były ich pobożne życzenia, by nic się u nas nie działo) albo przypisywali sobie nie swoje zasługi, to dzisiaj ta tablica mówi wszystko. Czyścimy zbiornik wodny w naszej Gminie i na ten cel mamy ponad 12,1 mln zł. I to ten samorząd sięgnął po rekordowe środki unijne.

tabblisko

-Czas na realizację wieloletnich marzeń – informuje Pani burmistrz Sylwia Szymańska, która 21 czerwca 2017 roku podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na realizację zadania pod nazwą „Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Uroczyste odsłonięcie tablicy u zbiegu ulicy Sienkiewicza tuż przy pawilonach gastronomicznych – w sobotę 15 lipca o godz. 11.

Na to szczególne wydarzenie zapraszamy serdecznie wszystkich Mieszkańców naszej Gminy, a zwłaszcza tych, którzy nam do końca wierzyli i trzymali za nas kciuki.

NADZWYCZAJNA I WAŻNA SESJA

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Blachowni podjęliśmy ważne dla Mieszkańców Gminy decyzje. Chodzi o:

-zabezpieczenie zwiększonych potrzeb w zakresie odbioru odpadów komunalnych – 340 tys. zł, -zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cisie  – dotacja 200 tys. zł                                     -zwiększenie o 250 tys. zł wydatków na kanalizację w Ostrowach                                                       -oraz 441 tys. zł na całkowitą przebudowę drogi w Konradowie, która łączy to sołectwo z miejscowością Wydra w gminie Wręczyca Wielka.

Jak informuje Urząd to ostatnie zadanie będzie możliwe do realizacji dzięki pozyskaniu przez gminę 146 tys. zł dotacji zewnętrznej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na wniosek burmistrza Blachowni radni zadecydowali również o zabezpieczeniu środków finansowych na projekt europejski dofinansowujący wymianę pieców węglowych i instalacje OZE w indywidualnych gospodarstwach mieszkańców Blachowni.

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA MOPS

I znowu prostujemy kolejne brednie i kłamstwa wiadomego pana z Cisia.  

 

 

                                                                  OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, że moja córka nigdy nie była i nie jest zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni. Informacje zawarte w artykule z 4 maja 2016 roku „Kierowniczka MOPS zatrudniła swoją córkę?” na portalu Pana Pawła Gąsiorskiego są nieprawdziwe.

 

                                                                     Małgorzata Patyk kierowniczka MOPS w Blachowni 

PS. A może trzeba byłoby napisać kogo w poprzedniej kadencji władza zatrudniała po znajomości? I zapewniam, że nie byłoby żadnych sprostowań.

HANKA KOŻUCH ZOSTAŁA DYREKTOREM SZKOŁY W ŁOJKACH

Jeszcze niedawno były sołtys Cisia pisał z przekonaniem – „Żona Kułakowskiego ma zostać dyrektorem szkoły w Łojkach”. Oczywiście było to celowe, kłamliwe pisanie na mój temat, aby po raz kolejny postawić moją osobę w złym świetle. Ile było i jest warte pisanie na mój temat przez pana z Cisia może świadczyć fakt, iż zapewniałem Mieszkańców Gminy, że moją żona nigdy nie miała i nie ma zamiaru ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły w Łojkach. Dzisiaj wiadomo, że pan Gąsiorski kłamał. Dowód – Pani Hanka Kożuch została nowym dyrektorem Szkoły w Łojkach.

Pani Hanka Kożuch pracę w oświacie rozpoczęła w 1986 roku w Szkole Podstawowej Nr 2. Uczyła języka rosyjskiego, a potem niemieckiego. Przez rok pełniła funkcję dyrektora tej szkoły. Po reformie oświatowej trafiła do Gimnazjum, ucząc  języka niemieckiego i informatyki. W 2013 roku została powołana na stanowisko wicedyrektora Gimnazjum. Teraz Pani burmistrz Blachowni Panią Hankę Kożuch powołała na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łojkach. Nowej Pani dyrektor serdecznie gratuluję.

PONAD 2 MLN ZŁ DLA BLACHOWNI

I znowu niedobra informacja dla tych, którzy chcą jak najgorzej dla Gminy – czyli w myśl zasady „im lepiej dla Blachowni tym gorzej dla nich”. Najlepiej żadnych inwestycji, żadnych pozyskanych środków zewnętrznych.

Tym razem dzięki staraniom burmistrza Blachowni i Urzędu znaleźliśmy się na liście z dofinansowaniem ponad 2 mln zł.

finaseBl