JEŚLI WIERZYĆ URZĘDOWI MIEJSKIEMU W BLACHOWNI TO

przyszłoroczny budżet Blachowni ma być historyczny z dwóch względów – będzie rekordowy i bezpieczny. I nie ma tu mowy o żadnym cudzie. Bowiem patrząc na proponowane w budżecie cyfry, a te nie kłamią, trudno się z tym nie zgodzić. Dochody i wydatki Gminy mają wynieść odpowiednio 56,6 mln zł oraz blisko 60 mln zł.  Tak rekordowego budżetu, po denominacji, nasza Gmina w swojej historii jeszcze nie miała. Według założeń blisko 22 mln zł ma zostać przeznaczonych na inwestycje. W projekcie budżetu czytamy m.in. – 40 zadań inwestycyjnych pochłonie ponad 15,5 mln zł. Projekty mają być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych mają wynieść blisko 2 mln zł.

Jak zapewnia burmistrz Blachowni budżet na 2017 rok ma być bezpieczny bowiem opiera się na realnych źródłach finansowania i zachowuje pełną stabilność oraz ochronę stanu finansów publicznych.

 

Cały projekt budżetu jest na stronie

http://blachownia.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=10468&bar_id=6879

MAMY PROJEKT BUDŻETU 2017 ROK

Dzisiaj otrzymaliśmy projekt budżetu Gminy Blachownia na 2017 rok.

b1Radnych najbardziej interesuje plan zadań inwestycyjnych na przyszły rok.

Sesję budżetową zaplanowano na 19 grudnia 2016 roku.

b2 

 

 

 

PAWEŁ G. PRZEGRYWA PRZED SĄDEM

Według moich nieoficjalnych informacji Paweł G., były sołtys Cisia przegrał kolejną sprawę sądową, tym razem przed Sądem Rejonowym w Częstochowie. Sąd uznał, iż człowiek ten pisaniem na blogu naruszył dobra osobiste Pani Sylwii Szymańskiej, burmistrza Blachowni. Chodzi o pisanie nieprawdy i stawianie burmistrza Blachowni w złym świetle przed opinią publiczną. Zapewne oskarżony będzie się chciał odwołać, chcąc oddalić niekorzystny dla siebie wyrok i poniesienie za to kary finansowej. Jeśli Sąd wyższej instancji podtrzyma decyzję SR Pani burmistrz złoży sprawę do Sądu, ale tym razem z powództwa cywilnego o wielotysięczne odszkodowanie jako zadość uczynienie za szkalowanie jej osoby. Pieniądze mają być wpłacone na jedną z miejscowych organizacji pozarządowych.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE POD LUPĄ PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO

Na ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Blachowni została przedstawiona informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Gminy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Częstochowie.

Oświadczenia majątkowe zostały złożone przez wszystkich radnych w ustawowym terminie czyli do 30 kwietnia 2016 roku. W wyniku dokonanych analiz I Urząd Skarbowy informuje – w oświadczeniach złożonych przez 7 radnych wystąpiły pewne nieprawidłowości, w których radni dokonali korekty. Urząd Skarbowy nie stwierdził nieprawidłowości u radnych:Marka Kułakowskiego, Pawła Hreczańskiego, Henryka Kani, Ireny Popczyk, Sebastiana Cierpiała i Jacka Roguta.

W wyniku analizy służb wojewody nieprawidłowości nie stwierdzono w oświadczeniu majątkowym przewodniczącej Rady Miejskiej w Blachowni.

ZACHOWALIŚMY SIĘ JAK TRZEBA – WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH

Mszą świętą oraz złożeniem kwiatów pod pomnikami „W hołdzie Poległym i Pomordowanym Mieszkańcom Wsi Cisie” oraz „Bohaterom Poległym za Wolność Ojczyzny” w Blachowni uczciliśmy 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

kosciol-W naszej dawnej i najnowszej historii Polski mieliśmy wielu wielkich Polaków oddanych bez reszty naszej ojczyźnie. Jedną z tych osób była „Inka”, która w grypsie na pisała „smutno mi, że muszę umierać, ale powiecie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Może właśnie na tym polega patriotyzm i miłość do Ojczyzny wobec Polski i Polaków. Zachować się jak trzeba. Dzięki takim ludziom na przestrzeni wieków, którzy zachowali się jak trzeba dzisiaj możemy cieszyć się niepodległą Polską – mówił w homilii ks. Tomasz Wrona, proboszcz parafii pw. św. Michała w Blachowni.

 

sztandary -Dziś zaangażowanie patriotyczne nie wymaga od nas poświęcenia i ofiary krwi czy dokonywania dramatycznych wyborów pomiędzy życiem prywatnym, a służbą Ojczyźnie. Nie znaczy to jednak, że patriotyzm przestał być potrzebny. (…) W wizji Europy „zjednoczonej w różnorodności” mieści się poszanowanie dla narodowych kultur i regionalnych tradycji dla tak wielu różnie opowiedzianych historii naszego kontynentu, które powinny łączyć, a nie dzielić pomnikludzi i narody. Nigdy więc nie zapominajmy o tradycji naszej pięknej historii. Wychowujmy dzieci i młodzież w duchu patriotyzmu, według najlepszych przekazywanych nam wzorców. Podkreślajmy z dumą, że jesteśmy Polakami – mówiła pod pomnikiem Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni.

 

zawiszacyUroczystości patriotyczne zakończyło złożenie wieńców i kwiatów przez władze samorządowe Gminy, organizacje pozarządowe i polityczne, uczniów szkół, harcerzy i samych mieszkańców.

Na zakończenie Pani burmistrz zaprosiła licznie zgromadzonych mieszkańców na gorącą, pyszną grochówkę.

PYTANIE MIESZKAŃCA

Pytanie do wpisu pt. „BĘDZIE REMONT UL. SPORTOWEJ”

Panie Marku, kiedy będą dokończone ulice: Handlowa, Skłodowskiej, Partyzantów i Księżycowa?

Odp.  Z mojej wiedzy wynika, że to zdania ma się znaleźć w przyszłorocznym budżecie. Na tych ulicach pojawi się nakładka asfaltowa, a wcześniej na trzech ulicach zostanie wymieniony wodociąg.

WIDZI MI SIĘ PIĘKNE PRZEDSZKOLE

Jeszcze trochę prac z zewnątrz, trochę wewnątrz i w styczniu przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej Nr 1 przejdą do nowego obiektu. Kolorowe, większe sale i przy każdej toalety. Mimo niekorzystnej pogody robotnicy walczą. Od świtu do późnych godzin wieczornych malują ściany, instalują ogrzewanie, by zdążyć na czas.

przed

BĘDZIE REMONT UL. SPORTOWEJ

ses1Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Blachowni obecni radni (12) jednomyślnie zwiększyli dochody i wydatki budżetowe Gminy o 213 tys. zł. Była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację remontu ul. Sportowej. 

Bardzo dziękuję Pani burmistrz za pozyskanie kolejnych zewnętrznych środków oraz Państwu Radnym za przychylność w tej sprawie. 

ses2Warto dodać, że radni po raz pierwszy obradowali w nowej sali konferencyjnej mieszczącej się na pietrze strażnicy OSP.

OTWARCIE NOWEJ STRAŻNICY

Czekali, czekali, czekali i czekali, aż się doczekali. W piątek w samo południe nastąpi otwarcie nowej strażnicy OSP w Blachowni. Udział w uroczystości zapowiedzieli m.in. parlamentarzyści, posłowie Pani Lidia Burzyńska, Panowie Tomasz Jaskóła i Ryszard Majer. Będzie też Pan Mariusz Trepka, wicewojewoda, śląski, starosta powiatu częstochowskiego,burmistrzowie, wójtowie sąsiednich gmin, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, miejscowi strażacy i z zaprzyjaźnionych jednostek OSP. Nie zabraknie też włodarzy Gminy Blachownia na czele z burmistrz Panią Sylwią Szymańską i przewodnicząca Rady Miejskiej Panią Edytą Mandryk.

Strażacy mają swoją nową remizę, w której zmieszczą wszystkie, 4 wozy. Co ciekawe miejsc w autach jest więcej niż samych druhów gotowych wyjechać na pomoc ludziom. Bowiem na 45 strażaków do pożarów, wypadków drogowych czy innych zdarzeń, najczęściej dysponowanych jest 15 osób. Pozostali albo pracują zagranicą, albo są już emerytami.

remza

Nowa strażnica z zewnątrz wygląda okazale. Strzeże ją nowy, kolorowy św. Florian, który pojawił się dzięki staraniom druha Włodzimierza Walaszczyka. Stary, brązowy Florian był z wosku i przy demontażu całego postumentu kompletnie się rozkleił. A w środku strażnicy…. jeszcze są gołe mury.

-Ogólnie jesteśmy zadowoleni z nowej strażnicy choć praktycznie wchodzimy do pustych ścian – powiedziała Pani Karina Cynkowska, prezes OSP w Blachowni. -Wygląda na to, że do akcji będziemy ubierać się w starej remizie, a wyjeżdżać wozami z nowego budynku. Żebyśmy tylko wyjeżdżając nie zapomnieli zamknąć dwóch obiektów. Na nowej strażnicy brakuje systemu powiadamiania ratunkowego. Syrenę trzeba więc przełożyć ze starego obiektu, ale na to potrzebujemy 2 tys. zł.

Ogólnie nasi strażacy czują się trochę jak ta ściółka w lesie, na którą od miesięcy nie spadł deszcz. Wielka susza, w tym przypadku finansowa. Druhowie na pełne zaadoptowanie nowej strażnicy potrzebują nie tylko czasu, ale i 5 tys. zł. Czas mają, gorzej jest z pieniędzmi.

KOLEJNA NADZWYCZAJNA

Sesja odbędzie się 7 listopada w nowym miejscu w nowej siedzibie OSP. Chodzi o zwiększenia finansowe w budżecie związane z remontem ul. Sportowej.

ses