BO 2022 – NA JAKIE ZADANIA BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ

Kolejne zadanie, które przeszło weryfikację to „Wytyczenie i wykonanie parkingu przy ul. Miodowej w Blachowni wzdłuż bloku nr 7”. W ramach zadania zgłoszonego przez radnego Tomasza Czecha ma być wykonany parking w ciągu ulicy Miodowej na długości około 70 m dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla samochodów osobowych osób z niepełnosprawnością. Wjazd na parking będzie wykonany ze spadkiem w kierunku drogi osiedlowej. Nawierzchnia będzie wykonana z kruszywa. Brzegi parkingu będą wykończone krawężnikami oddzielającymi od trawnika a od strony drogi osiedlowej krawężnikiem najazdowym. Planowany koszt inwestycji to 32.630 zł.
-Beneficjentami tego zadania są lokatorzy z ul. Miodowej 4, 6 i 7 oraz ich goście i rodziny odwiedzający mieszkańców tej ulicy. Bloki te zamieszkują osoby starsze, prezentujące problemy z chodzeniem jak również młode małżeństwa posiadające małe dzieci – wyjaśnia Tomasza Czech.