ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

21 listopada obchodzony jest jako Dzień Pracownika Socjalnego. Ustanowiony na mocy ustawy z 29 listopada 1990 roku jako wyraz uznania dla wszystkich tych, którzy w swojej pracy świadczą profesjonalną pomoc społeczną. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Zawód ten wymaga wiedzy i wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia na pojedynczego mieszkańca, który z różnych przyczyn zmaga się z różnymi przeciwnościami losu i barierami.  Trud, poświęcenie, ogrom serca i empatii jakie te osoby wkładają w codzienną pracę z ludźmi w potrzebie to cechy, które czynią ten zawód misją wobec społeczeństwa.

W blachowniańskim ośrodku pomocy społecznej pracuje 28 osób, w tym 8 pracowników socjalnych.

Dzień Pracownika Socjalnego to okazja, aby wyrazić nasz szacunek i uznanie dla pracy wszystkich osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących.  Dziękujemy