ZWYCIĘZCY W BO 22

Plac apelowy przed Szkołą Podstawową Nr 1, bezpieczne i radosne dzieci na z modernizowanym placu zabaw, budki lęgowe dla jerzyków oraz zapobieganie bezdomności i okrucieństwu – to zadania, które zostaną wykonane z Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku.

Faworytem od początku był Plac Apelowy przed SP 1, na który podczas lekcji głosowały dzieci. W sumie to zadanie otrzymało 195 głosów. Koszt -65 tys. zł.

Modernizacja i monitoring placu zabaw – bezpieczne i radosne dzieci zdobył 81 głosów. Chodzi o ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Wspólnej w Ostrowach, który będzie miejscem rekreacji i aktywnej rozrywki dla najmłodszych, w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Koszt -68.470 zł

3 miejsce zajęły jerzyki -67 głosów. Dokładnie chodzi o budki lęgowe, który zostaną zainstalowane przy ul. Bankowej 10, ul. Korczaka 1, 5, 6a, ul. Żeromskiego 3a, 6 i na Placu Konstytucji 1, 8. Koszt -8.500 zł

4 miejsce zadanie pod nazwą – zapobieganie bezdomności i okrucieństwu wobec zwierząt; ochrona bioróżnorodności – 34 głosy. Chodzi o sterylizację i kastrację bezdomnych, wolno żyjących i wychodzących kotów. Ma się to przyczynić do ograniczenia liczby zwierząt bez opieki oraz ma je uchroni przed głodem, chorobami i porzuceniem. Interwencyjna opieka weterynaryjna ma ukrócić cierpienie zwierząt chorych i rannych, a także wzbudzić w społeczności większą gotowość do udzielenia pomocy. Koszt -30 tys. zł.

Do BO 2022 przeszły także zadania sołeckie.


.
Jerzyki, które są już w Hiszpanii, a które to dowiedziały się, że będą mieć nowe budki lęgowe, nie posiadają się z radości i dziękują za wasze głosy.