ZNAMY LISTĘ ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

Lista zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Dwa zadania, które zgłosiłem w imieniu mieszkańców, zostały pozytywnie zweryfikowane.

BC07/19 (Blachownia centrum) – „Ogrodzenie placu zabaw przy skwerze Tarnawskiego”.
To zadanie jest bardzo potrzebne ze względu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci. Dzisiaj ogrodzony plac zabaw to już konieczność.

Drugie zadanie BC09/19 (Blachownia centrum) to „Parking przy ul. Kubowicza 6”.
Mieszkańcy dwóch bloków od wielu lat parkują gdzie popadnie Być może BO pomoże rozwiązać problem z parkowaniem pojazdów. Pełna lista zatwierdzonych zadań.