ZŁOŻYŁEM INTERPELACJE


Na prośbę mieszkańców ul. ks. Kubowicza 8 prosiłem o mocne przycięcie żywopłotu samosiejek za lodziarnią.


Na prośbę kilku właścicieli psów prosiłem Urząd o uporządkowanie wybiegu dla piesków za stadionem Sahara. Chodzi o wykoszenie zielska – pokrzyw.