ZŁÓŻ DEKLARACJE CZYM OGRZEWASZ DOM, MIESZKANIE

Po spisie powszechnym teraz zgodnie z wolą ustawodawcy musimy złożyć deklarację, dotyczącą czym ogrzewamy swoje domy i mieszkania. Termin składania deklaracji zależy od tego od kiedy mamy zainstalowane dane źródło ciepła. Jeśli stało się to przed 1 lipca 2021 roku to deklarację składamy najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku. Jeśli źródło ciepła ogrzewające nasz dom czy mieszkanie zainstalowaliśmy po 1 lipca 2021 roku, deklarację trzeba złożyć w ciągu 14 dni od jego uruchomienia. Deklarację taką możemy złożyć m.in. przez profil zaufania, możemy wejść na strony www.zone.gunb.gov.pl i tam wypełnić i wysłać formularz.
Złożenie takiej deklaracji jest obowiązkowe. Jeśli do ewidencji nie zgłosimy urządzenia grzewczego czeka nas kara do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu to już będzie nas kosztować 5 tys. zł.