ZIELONE ŚWIATŁO DLA OŚRODKA W ŁOJKACH

Radni wyrazili zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na okres 20 lat lokalu użytkowego położonego w Łojkach ul. Długa . Zatem wyrazili zgodę na to, o co od lat zabiegała Małgorzata Olszewska, aby mogła spokojnie prowadzić firmę czyli ośrodek zdrowia w Łojkach, bez podwójnych opłat za czynsz. Za głosowało 11 radnych, wstrzymały się 3 osoby.
Za głosowali:
M. Bernat
B. Bagmat
K. Borycka
E. Gajzner
T. Borek
T. Czech
K. Czerwik
P. Hreczański
T. Rećko
D. Wącław
M. Kułakowski

komentarz
Osobiście żywię nadzieję, że dzięki tej uchwale, zakończą się wszelkie spory, także te sądowe, między PPHU Małgorzata Olszewska, a Urzędem Miejskim w Blachowni. Dzięki czemu także posiedzenia komisji i same sesje będą krótsze. Nie przyjmuje też informacji na wyrost, jakoby właścicielka firmy, mimo iż dostała to o co tak walczyła od lat, i tak nie podpisze umowy.

W kwestii finansowania strażaków radni, na wniosek burmistrza, wycofali z porządku obrad sesji projekt uchwały, który określał stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Blachownia. Dlaczego? Już wyjaśniam.

We wtorek na Komisji Budżetu radni mieli okazję poznać propozycje nowych stawek dla strażaków z Blachowni i Cisia. Obecne stawki według obowiązującej uchwały sprzed wielu lat to 6 zł za wyjazd do zdarzenia i 6 zł za szkolenie, za godzinę dla jednego strażaka. Jednak ta uchwała nie była wykonywana od 2009 roku za porozumieniem stron czyli także strażaków, którzy zamiast ekwiwalentu woleli, aby Gmina inwestowała w wyposażenie jednostek.
Teraz burmistrz Sylwia Szymańska zaproponowała druhom 12 zł za wyjazd i 5 zł za szkolenie. Jednak ta propozycja okazała się dla nich nie do przyjęcia.

-Jesteśmy niemile zaskoczeni propozycją tych stawek. Jest to wprost żenujące. Nasze dwie jednostki z Blachowni Cisia w zeszłym roku wyjeżdżały do 257 zdarzeń. Na przykład w Dąbrowie Zielonej 8 jednostek wyjeżdżało do 70 zdarzeń. Herby – 6 jednostek – 91 wyjazdów. Widać jak bardzo nasi druhowie są obciążeni. Pod tym względem Blachownia jest liderem w powiecie częstochowskim. Wyjeżdżamy do zdarzeń piątek, świątek i niedzielę. Dzień i w nocy. Niestety nie przychodzi do nas młodzież, a ci którzy chcą wstąpić do OSP, od razu pytają ile płacimy za wyjazdy – wyjaśniał na posiedzeniu KB dh Daniel Hadrian, Komendant Gminny OSP w Blachowni.

-Nie mamy strażaków, którzy mieszkają w centrum Blachowni. Zatem osoby wyjeżdżające na akcję do remizy muszą dojechać własnym samochodem. Zapewne parę groszy więcej przydałoby im się więcej na paliwo – dodała dh. Karina Cynkowska, prezes OSP Blachownia.

-Jeśli mamy mieć płacone 12 zł za wyjazdy i 5 zł za szkolenie, to bardzo dziękujemy. Nie chcemy takich pieniędzy – dodał dh Daniel Hadrian.

Pracownik Urzędu Miejskiego w Blachowni przedstawiła stawki jakie obowiązują w jednostkach OSP na terenie innych gmin.
Gmina / liczba jednostek OSP / a- koszt godzinnego wyjazdu na akcję na jednego strażaka / sz- koszt za udział w godzinnym szkoleniu na jednego strażaka.
Wręczyca Wielka   18 OSP / a-10 zł    sz-8 zł
Konopiska          6 OSP / a-10 zł    sz-3 zł
Herby              6 OSP / a-15 zł    sz-10 zł
Poczesna           6 OSP / a-3 zł     sz-9 zł
Kłobuck            7 OSP / a-13 zł    sz-10
Mykanów           12 OSP / a-7 zł     sz – 4 zł
Dąbrowa Zielona    9 OSP / a-6 zł     sz-6 zł
Żytno             10 OSP / a-10 zł    sz-10 zł
Kłomnice          10 OSP / a-5-9 zł   sz-3-5 zł
Kamienica Polska   6 OSP / a-10 zł    sz-nie płacą
Rędziny            4 OSP / a-8 zł     sz-8 zł.


Strażacy z OSP Blachownia i Cisie zaproponowali za udział w akcji od jednej osoby za godzinę 20 zł, a za godzinne szkolenie, też jedna osoba, 10 zł.
Po długiej dyskusji radni na Komisji w głosowaniu zaproponowali 14 zł i 8 zł.
Wobec rozbieżności czyli proponowanych kwot przez burmistrza, to co ustalili radni i tego czego żądają nasi druhowie, burmistrz Sylwia Szymańska, chcąc raz jeszcze pochylić się na tym tematem, zaproponowała zdjęcie z porządku środowej sesji uchwały określającej stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Blachownia.