ZARZĄD POWIATU OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM

16 radnych za, przy 8 wstrzymujących się, Zarząd Powiatu Częstochowskiego otrzymał absolutorium za wykonaniu budżetu za 2018 rok.
Za udzieleniem absolutorium głosowali radni z klubu PSL i Wspólnoty Samorządowej. Wstrzymali się radni z klubu PiS.


Radni po zapoznaniu się z raportem o stanie Powiatu za 2018, tym samym stosunkiem głosów, udzieli Zarządowi wotum zaufania.

Szczegóły na https://czestochowa.powiat.pl/po-vii-sesji-rady-powiatu?fbclid=IwAR2-NOTsRellzhu778ImAjbyPcOYyMu5ki8ha6ay43s5N18GIEZmJzQbF74