DZIECI Z BLACHOWNI NA POLICJI

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie nadkom. Artur Włodarski gościł uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Blachowni. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo. Mundurowi przypomnieli uczniom najważniejsze zasady, o których muszą pamiętać podczas nadchodzących ferii. Tematem prelekcji dla uczniów klas 6 i 7 była przede wszystkim odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa, zjawisko cyberprzemocy oraz zagrożenia związane z Internetem.
Więcej na KMP Częstochowa