SESJA ABSOLUTORYJNA


3 sierpnia godz. 15. Radni podejmą jedną z najważniejszych uchwał w tym roku, o udzieleniu Burmistrzowi Blachowni wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

RIO wyraziła pozytywną opinię.

.