TYM RAZEM ŚRODKI NA RYNEK PRACY

Nowa Trybuna Częstochowska informuje, że burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska podpisała kolejną umowę na europejskie dofinansowanie, dotyczącą działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy lub jej poszukujących na obszarach rewitalizowanych gminy. Na program „W moim miejscu moja praca”, a konkretnie na wsparcie zatrudnienia pozyskaliśmy ponad 346 tys. zł.
Więcej na łamach NTCz http://trybunaczestochowska.pl/2018/03/10/blachownia-zaktywizuje-bezrobotnych/

Kilka dni temu pisałem, że z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wynika, iż na koniec 2013 w Gminie Blachownia mieliśmy 1002 osoby bezrobotne. Na koniec stycznia 2018 roku liczba ta spadła do 366 osób, w tym 207 kobiet.