WYMIANA, ODGRZYBIANIE, MYCIE


Trwa remont dachu na obiekcie szkolnym przy ul. Bankowej. Zakres prac obejmie całkowity remont dachu czyli jego wymianę oraz odgrzybianie i mycie elewacji budynku. Koszt zadania to 606 tys. zł.