WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Urząd Miejski w Blachowni wyjaśnia. W związku z licznymi zapytaniami w sprawie przyjmowania obywateli Ukrainy informujemy o krokach, które należy podjąć, aby uchodźcy otrzymali pełne wsparcie.

1. Każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Gminy Blachownia od 24 lutego br. włącznie, powinien skontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego przy ul. Sobieskiego 9 celem weryfikacji.

2. Weryfikacja gwarantuje prawo do uzyskania świadczeń socjalnych oraz objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Ponadto osoby te w razie potrzeby będą kierowane do jednego z czterech punktów działających na terenie naszego powiatu, w którym otrzymają bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

Celem umówienia terminu wizyty należy kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego pod numerami: 508 857-585 lub 660 464-787.

Wszystkie osoby, które zostaną zweryfikowane przez WZK mogą liczyć na wsparcie prawne, socjalne i psychologiczne udzielane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie – tel. 34 334-33-33.

Wszyscy Mieszkańcy, którzy planują przyjąć uchodźców z Ukrainy do prywatnych mieszkań proszeni są o zgłoszenie tego zamiaru drogą mailową na adres kryzys@czestochowa.powiat.pl


Warto dodać, że Gmina Blachownia prowadzi zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców, przebywających na terenie Polski oraz pozostających na Ukrainie.