wPowiecie.pl WYWIAD Z BURMISTRZEM BLACHOWNI

Na stronach powiatu częstochowskiego wPowiecie.pl prezentowany jest wywiad z burmistrzem Blachownia. Sylwia Szymańska opowiada o funkcjonowaniu Gminy w ciągu ostatnich lat, inwestycjach i najbliższej przyszłości

-Z jakimi wyzwaniami musiała się Pani z mierzyć?
S.Sz.
Na pierwszym planie wyróżniłabym przygotowanie i uchwalenie strategii rozwoju gminy do roku 2030. W bieżącej kadencji udało się nam wrócić na mapę kanalizacyjną. Jesteśmy w piątej nowelizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i masterplanie, co umożliwia nam skuteczne aplikowanie o środki na działania kanalizacyjne.

-A co udało się zrobić?
S.Sz. Liczba wykonanych inwestycji, jak również pozyskanych na nie funduszy zewnętrznych znacznie przewyższa zsumowaną liczbę zadań w poprzednich kadencjach. Dokończyliśmy wcześniej niezrealizowaną budowę strażnicy OSP w Blachowni, uruchomiliśmy targowisko „Mój Rynek”. Nie sposób zapomnieć o naszym przedszkolu. Mamy piękną placówkę oświatową, która mogłaby być wzorem dla innych w powiecie.
Realizujemy ambitny plan rewitalizacji centralnej części miasta. Na kluczowe dla gminy zadania pozyskaliśmy ponad 35 mln zł z funduszy zewnętrznych.
To kwota bez precedensu w historii miasta. Największą, najkorzystniejszą i oczekiwaną od lat inwestycją jest rekultywacja, oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika. W obecnej kadencji przygotowaliśmy bardzo dobry projekt i uzyskaliśmy dofinansowanie. Zajął on pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie NFOŚiGW i w efekcie jest teraz realizowany. Trwają prace porządkujące teren wokół zbiornika oraz jego odmulanie. Drugim ważnym zadaniem jest zagospodarowanie centrum Blachowni i budowa centrum przesiadkowego. Inwestycja również jest już w toku i pozytywnie wpłynie na wygląd zaniedbanej do tej pory centralnej części miejscowości. Naprzeciwko urzędu miejskiego gruntownie remontujemy tzw. Prażynkę.

Więcej na…
http://wpowiecie.pl/burmistrz-blachowni-realizujemy-ambitny-plan-rozwoju/

foto. facebook Sylwia Szymańska