WIOSNĄ TRZEBA ZROBIĆ PRZEPUST


Na ścieżce spacerowej po północnej stronie zbiornika pojawiły się płyty paździerzowe – otrzymuje takie informacje.


Rzeczywiście na skutek zasypania pola refulacyjnego, w tym miejscu samoczynnie utworzył ciek wodny, który częściowo zalewa fragment ścieżki. Woda zacieka, tworzy się błoto, a przy mrozie ślizgawka. By nadal można było tam bezpiecznie spacerować nakazałam tymczasowo położyć płyty. Wiosną trzeba będzie zrobić przepust pod alejka i odprowadzić wodę do stawu – powiedziała mi burmistrz Sylwia Szymańska.