WE WNIOSKACH TAKŻE BLACHOWNIA

Na czwartkowej sesji Rady Powiatu starosta Krzysztof Smela informował radnych, że w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Powiat złożył 16 wniosków drogowych.


Wśród nich znalazła się droga powiatowa nr 1078 S w Cisiu na długości 2,49 km. Wartość złożonego projektu 7,5 mln zł.


W ramach tego samego konkursu starosta złożył do wojewody śląskiego 7 innych wniosków. Wśród nich jest likwidacja barier architektonicznych w DPS w Blachowni, poprzez montaż dźwigu osobowego, modernizację parkingu i bram wjazdowych oraz montaż systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę warunków bytowych mieszkańców i pracowników DPS. Wartość tych projektów to po 850.000 zł.
Co wyjdzie z tych planów czas pokaże.