UZUPEŁNIAJĄCA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Urząd Miejski informuje, że zakończyła się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Blachownia, dla których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia


Wolnymi miejscami dysponują jeszcze:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Bankowej 13
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni przy ul. Wspólnej.

Serdecznie zapraszamy rodziców, którzy zamieszkują poza obwodami ww. szkół do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego do czasu otwarcia placówek oświatowych wnioski o przyjęcie dziecka należy składać od 30 marca do 3 kwietnia br. wyłącznie drogą mailową (skan, zdjęcie).

Szczegóły na stronie blachownia.pl