UM INFORMUJE PRZEDSZKOLAKÓW

Godziny pracy przedszkoli w nowym roku szkolnym.

Od 1 września przedszkola w gminie Blachownia zapewniają opiekę w następujących godzinach:


Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym im. Plastusia w Blachowni 6.30 – 17.

Publiczne Przedszkole Nr 1 W ZSP w Blachowni 7 – 16.

Publiczne Przedszkole w ZSP w Łojkach 6.30 – 16.


Do przedszkoli należy przyprowadzać dzieci w deklarowanych wcześniej przez rodziców godzinach.Opiekunowie przy wejściu są proszeni o zachowanie reżimu sanitarnego (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. – 1,5 m.
Dyrektorzy przedszkoli proszą rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi na terenie danej placówki procedurami bezpieczeństwa. Zaktualizowane procedury zostaną zamieszczone na stronach internetowych przedszkoli i zespołów szkolno – przedszkolnych do piątku 28 sierpnia. Każde z przedszkoli ma odrębne procedury, które uwzględniają wielkość budynku, liczbę wychowanków oraz układ korytarzy i ciągów komunikacyjnych.