TWÓJ WYBÓR

POSTANOWIENIE NR 23/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Częstochowie I postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, w mieście na prawach powiatu Częstochowie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 273 do postanowienia. § 2. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Częstochowie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji. § 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Częstochowie I Lidia Dudek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Ochotnicza Straż Pożarna w Blachowni
1. Paulina Patrycja Głuszko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Blachownia
2. Mariola Barbara Gonera, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Blachownia
3. Maria Ewa Pałcik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Blachownia
4. Teresa Stanisława Pawłowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKAKAMYSZA, zam. Blachownia
5. Kinga Teresa Woch, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Drochlin

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 2 w Blachowni
1. Adrian Dariusz Gonera, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Blachownia 2.
2. Jadwiga Halina Maciejewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Blachownia
3. Kamil Witold Makowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Łojki
4. Aneta Zofia Marchewka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Blachownia
5. Krystyna Helena Sosnowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKAKAMYSZA, zam. Blachownia

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Hala widowiskowo-sportowa w Blachowni
1. Alicja Maria Buczkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Blachownia
2. Kamila Julia Kała-Kożuch, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Łojki
3. Ewa Beata Kwiatkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Konopiska
4. Dariusz Józef Maciążka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Łojki
5. Andrzej Walaszczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Blachownia

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
1. Małgorzata Wacława Bednarska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Łojki
2. Katarzyna Magdalena Kłucińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Częstochowa 3. Martyna Joanna Kos, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Łojki
4. Robert Mariusz Olczak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Łojki
5. Tymoteusz Pyda, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Blachownia
6. Ewa Janina Trzeszkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Blachownia

Jak widać, prawdopodobnie ze względu na pandemię, nie każdy ma odwagę zasiąść Obwodowej Komisji Wyborczej. Brakuje OKW w Ostrowach, Cisiu, w szpitalu oraz w DPS, który obecnie ze względu na bezpieczeństwo zdrowia 158 podopiecznych, jest całkowicie zamknięty. W sumie w OKW na terenie gminy Blachownia brakuje ponad 30 osób. Za udział w pracach i szkoleniach obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta: przewodniczący komisji – 500 zł, zastępca przewodniczącego – 400 zł, zaś członek komisji – 350 zł.