OŚWIATA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I POPRAWKI


9. radnych na sali, a 6. zdalnie obradowało na kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Blachowni.


Radni wysłuchali informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych gminy Blachownia, przyjęli roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz poprawili dwie uchwały, do których „bezczelnie” wkradł się błąd drukarski i nadzór prawny wojewody polecił raz jeszcze przegłosowanie, ale już właściwej treści dwóch uchwał.