PO POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU

Radni na Komisji Budżetu zajmowali się opiniowaniem projektu kilku uchwał:
-programu poprawy infrastruktury i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Gminy na lata 2020-2024,
-sprzedaży nieruchomości przy ul.ks.Kubowicza,
-budżetu obywatelskiego,
-zmiany w budżecie Gminy.

Radni zgodzili się na zmniejszenie dochodów Gminy co oznaczało wyprowadzenie z budżetu kilku zadań inwestycyjnych:
-budowę ul. Herbskiej w Cisiu (dokumentacja 40.000 zł
-budowę parkingu przy ul. Żeromskiego 80.000 zł
-modernizację łącznika przy ul. Żeromskiego 120.000 zł
-budowę ul. Wojska Polskiego 120.000 zł
-budowę ul. Chrobrego 150.000 zł
-budowę ul. Wczasowej (wkład własny) 114.964 zł

W związku z otrzymaniem dofinansowania na remont ul. Wczasowej radni pozytywnie zaopiniowali propozycję zarezerwowania własnych środków 397.039 zł.
Zwiększyli też wydatki na budowę węzła przesiadkowego – 180.000 zł oraz udzielili pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego. Chodzi o 40.000 zł na przebudowę drogi powiatowej ul. Cisiańskiej w Cisiu, polegającej na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika po jej północnej stronie. 84.000 zł członkowie Komisji
przyjęli do budżetu środki pozyskana przez burmistrza na realizacje projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Blachownia”

Radni pozytywnie zaopiniowali propozycję nadania nowej nazwy ulicy (droga przy samym szpitalu) dr Tadeusza Demkowa.
Dr Demkow to pierwszy dyrektor szpitala w Blachowni. Placówka została uroczyście otwarta 1963 rok. Wolą kilku rodzin zamieszkałych przy szpitalu, aby boczna ul. Sosnowa zmieniała nazwę na dr. Demkowa.

Sporo czasu Komisji zajęła dyskusja w temacie ośrodka zdrowia w Łojkach. Po wyjaśnieniach burmistrz Blachowni, Małgorzaty Olszewskiej radni przyjęli stanowisko, w którym wyrazili wolę dzierżawy obiektu na 20 lat przy ul. Długiej. Stanowiskiem tym Rada zajmie się na środowej sesji.

Komisja w głosowaniu wydała pozytywną opinię w sprawie wykonania przez burmistrz Sylwię Szymańską budżetu Gminy Blachownia za 2018.