CHCEMY NADAL ULICY 16 STYCZNIA

W związku z tym, że częstochowski Zakład Energetyczny podpisując umowy z mieszkańcami z ul. 16. Stycznia, używa nowej nazwy ul. Korczaka, informuję. Na ostatniej sesji radni dali zielone światło burmistrzowi, aby odwołała się od decyzji wojewody śląskiego, który Blachowni narzucił zmianę ul. 16 Stycznia na Korczaka. Dzisiaj wiadomo, że sądy administracyjne w Polsce orzekają, że wojewoda nie ma uprawnień, aby zmieniać nazwy ulic w gminach. Takie decyzje leżą wyłącznie w kompetencji samorządów lokalnych. Dlatego dziwić może fakt, że mimo iż Gmina Blachownia odwołuje się od decyzji wojewody śląskiego, zakład energetyczny już w swoim spisie ma nową nazwę. Może więc dojść kuriozalnych sytuacji gdzie sąd administracyjny uzna, że wojewoda śląski nie miał prawa zmieniać w Blachowni nazwy ulicy, a ludzie będą mieli już podpisane umowy z ZE ul. Korczaka. Raz jeszcze podkreślam, że to zamieszanie nie jest z winy Rady Miejskiej w Blachowni. W dodatku większość radnych, podobnie jak sami zainteresowani mieszkańcy, stoją na stanowisku, że nie należy zmieniać nazwy ulicy 16 Stycznia.