STANOWISKO BURMISTRZA BLACHOWNI W SPRAWIE ODPADÓW

SZANOWNI PAŃSTWO

Niebawem przed samorządem Blachowni stanie bardzo trudna i niepopularna decyzja podniesienia tzw. podatku śmieciowego. Nie jest to kaprys gminy, dlatego proszę o rzeczowe podejście do tematu. Przepisy nakazują nam, by system gospodarowania odpadami był systemem samofinansującym się. To oznacza, że mieszkańcy płacąc podatek śmieciowy niejako muszą się złożyć na koszty funkcjonowania tego systemu. Zgodnie z prawem gmina nie może na nim zarabiać, ani do niego dopłacać. Nie może też wykorzystać na inne cele pieniędzy z podatku śmieciowego.
Jego obecne stawki w gminie Blachownia obowiązują od początku wprowadzenia w życie tzw. rewolucji śmieciowej, czyli od 1 lipca 2013 roku. Nasz samorząd nigdy ich nie podnosił, choć tak czyniły inne gminy. Obowiązujący w gminie Blachownia podatek śmieciowy był jednym z najniższych w Polsce.
Sytuacja rynkowa jednak się drastycznie zmieniła.

Firmy oferujące usługi odbierania odpadów podniosły ceny tłumacząc podwyżki m.in. wzrostem tzw. opłaty za korzystanie ze środowiska, wzrostem cen energii, paliw i płacy minimalnej oraz podniesieniem wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów, itd.

Zmieniły się też wymagania ustawowe odnośnie segregacji śmieci. Teraz każdy z nas będzie miał obowiązek selektywnego zbierania odpadów, co znacznie zwiększa koszty systemu.

W związku z tym projektujemy, by od 1 kwietnia miesięczna opłata śmieciowa wyniosła 26 zł od mieszkańca. Ci, którzy nie dostosują się do obowiązku segregacji odpadów, będą musieli zapłacić dwukrotnie więcej – miesięcznie 52 zł od osoby. Ustawa nie pozwala nam, by zmniejszyć tę dysproporcję.
Zgodnie z nowymi przepisami na ulgę w wysokości 3 zł miesięcznie od osoby będą mogli liczyć od 1 kwietnia ci mieszkańcy gminy Blachownia, którzy zadeklarują kompostowanie odpadów. Zapłacą więc 23 zł miesięcznie od osoby.

Co ważne, nowe przepisy nakazują, by także właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe też płacili podatek śmieciowy. W gminie Blachownia będzie on obowiązywał od 1 kwietnia i wyniesie 160 zł na rok od nieruchomości. Jeśli nie wypełnią obowiązku segregowania odpadów, zostaną obciążeni podwójną opłatą czyli 320 zł na rok.
Jeszcze raz zwracam się do Państwa o dogłębne zapoznanie się z przyczynami podwyżki.
Wszystkich szczegółowych informacji na temat sposobu segregowania, częstotliwości i harmonogramu odbioru odpadów, opłat, udzielimy po przyjęciu przez Radę Miejską proponowanych zmian.