STAROSTA Z ABSOLUTORIUM

Na czwartkowej sesji radni powiatu częstochowskiego w głosowaniu udzielili staroście Krzysztofowi Smeli absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok. Za głosowało 18 radnych 6 osób się wstrzymało.