SPOŁECZNE OTWARCIE NARCYZOWEJ


To było pierwsze takie społeczne otwarcie wyremontowanej ulicy. Chodzi o Narcyzową.


Gości czyli burmistrz Sylwię Szymańską, radnych w sile 8 osób oraz samych mieszkańców z tej ulicy zaskoczył nie tylko śnieg, ale także radna z tego okręgu Barbara Bagmat, która zadbała o słodki poczęstunek.


Takie spotkania to okazja, aby porozmawiać z samymi mieszkańcami, a przy okazji o inwestycji, w tym przypadku o remoncie ul. Narcyzowej za ponad 88 tys. zł.


W zakresie prac było korytowanie i podbudowa z tłucznia oraz położenie nakładki asfaltowej.


Z dzisiejszych rozmów wynikało, że mieszkańcy są zadowoleni z wykonanych prac. -Wreszcie skończyło się chodzenie po błocie – mówili ludzie.


Barbara Bagmat dziękowała burmistrz Sylwii Szymańskiej za umieszczenie inwestycji w budżecie gminy, a radnym za przychylność w tej sprawie. Mimo że wstęgi nie było, a warunki były fatalne, nie brakowało humorystycznych wniosków, np. że teraz na ul. Narcyzowej brakuje tylko trzech progów zwalniających.