ŚLĄSKIE POMAGA

Pomoc dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych
Zarząd Województwa Śląskiego dostrzega zagrożenia związane z epidemią COVID – 19, w placówkach opieki całodobowej. Analiza doświadczeń płynących z innych krajów ale w szczególności z naszego regionu wskazuje jak istotne jest szybkie podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków zagrożeń w tych podmiotach.


-Jako pierwsi systemowo dostrzegliśmy problem, przeanalizowaliśmy ryzyka i najbardziej optymalne w obecnej sytuacji rozwiązania, a dziś informuję, że rozpoczynamy konkretne wsparcie dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej – wyjaśnia Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. -W tym celu w ramach projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” uruchamiamy kwotę ponad 13 mln złotych na szybkie wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych przebywających w placówkach oraz ich pracowników. Już dzisiaj wiemy, że rozwiązania wypracowane przez nasz samorząd, w zakresie wsparcia tej szczególnej grupy osób, są wzorem dla innych regionów.

W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie placówek w zakresie:
-finansowania zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych,
-finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej
-doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID- 19.

O środki ubiegać się mogą wszystkie podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej tj. samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty medyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą.

Nabór wniosków o przystąpienie do projektu prowadzony będzie w dniach 15- 21 kwietnia 2020 r. za pomocą elektronicznego systemu naboru, który dostępny jest na stronie internetowej Lidera projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej projektu: sp.rops-katowice.pl oraz pod numerami telefonów: 32/730-68-86, 32/730-68-69, 32/730-68-51.