SAMORZĄDY STRACIŁY MILIARDY NA ZŁYM NALICZANIU SUBWENCJI OŚWIATOWYCH

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” podaje bardzo niepokojące informacje na temat subwencji oświatowych. Zdaniem gazety w latach 2017-2020 samorządy powinny otrzymać z subwencji oświatowej w sumie o 10 mld zł więcej. Tylko na rok 2020 subwencja jest niemal o miliard złotych mniejsza niż wymagają tego przepisy. Takie wnioski płyną z przedstawionej przez dr Bogdana Stępnia analizy wysokości subwencji oświatowej na lata 2008-2020 w porównaniu z wymogami ustawy o dochodach JST.
Więcej na temat analizy dr Bogdana Stępnia, eksperta ds. oświaty Instytutu Analiz Regionalnych można dowiedzieć się na stronie

https://wspolnota.org.pl/news/samorzady-stracily-miliardy-na-zlym-naliczaniu-subwencji
POLECAM