SAMORZĄDY STRACĄ – KUCHNIA SIĘ WYŻYWI

Według Ministerstwa Finansów idą ciężkie czasy dla samorządów. Do 2031 roku dla miast i gmin w Polsce nastąpią negatywne skutki finansowania. Samorządy stracą aż 145 mld zł. W najbliższych 10 latach za to nie będzie narzekać budżet państwa – zyska ok. 27 mld zł.